Welcome to Quarantine Q&A, where you can ask questions and receive answers from experts or moderator.
0 votes

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får

 

 

Osta Viagra (Sildenafil Citrate) receptfritt : https://bit.ly/2HDTCOR

 

köpa Viagra på nätet utan recept

 

 

Viagra på nätet lagligt


vart köpa
att köpa
mastercard
köpa Viagra med paypal
Viagra var man kan få
Viagra apotek
köpa Viagra säkert på nätet
köp nu Sildenafil Citrate recept
köp online Sildenafil Citrate
Viagra - Sildenafil Citrate - Sildenafiili medicin
Köpa Viagra på apoteket i Ängelholm, Enköping, Borgholm, Falköping, Norrköping, Filipstad, Sundsvall, Falkenberg, Härnösand utan recept.
Kom ihåg att hålla detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, dela aldrig dina läkemedel med andra och använd endast sildenafil för den angivna indikationen. Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på den här sidan gäller dina personliga förhållanden. Upphovsrätt 1996-2020 Cerner Multum, Inc. Version: 13.01. Relaterade frågor Cialis vs Viagra - Vad är skillnaden mellan dem? Finns generisk Viagra i USA? Ansvarsfriskrivning Nästa → Biverkningar Eftersom Viagra används efter behov är det inte troligt att du missar en dos. Om du saknar en dos Revatio, ta läkemedlet så snart du kan, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för din nästa dos. Ta inte två doser samtidigt. Vad händer om jag överdoser? Sök akut läkarvård eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222. Vad ska jag undvika när jag tar sildenafil? Att dricka alkohol med sildenafil kan orsaka biverkningar. Grapefrukt kan interagera med sildenafil och leda till oönskade biverkningar. Undvik att använda grapefruktprodukter. Undvik att använda andra läkemedel för att behandla impotens, såsom alprostadil eller yohimbin, utan att först prata med din läkare. Sildenafil biverkningar Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot sildenafil: nässelfeber; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen. Sluta ta sildenafil och få akut medicinsk hjälp om du har: hjärtinfarktsymtom - bröstsmärta eller tryck, smärta som sprider sig i käken eller axeln, illamående, svettning synförändringar eller plötslig synförlust erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar (långvarig erektion kan skada penis); ringar i öronen eller plötslig hörselnedsättning; oregelbunden hjärtrytm; svullnad i dina händer, fotleder eller fötter; andnöd; krampanfall (kramper) eller en svag känsla, som om du skulle passera. Vanliga biverkningar av sildenafil kan inkludera: rodnad (värme, rodnad eller stickande känsla) huvudvärk, yrsel halsbränna, illamående eller magbesvär onormal syn (dimsyn, förändringar i färgsyn) rinnande eller täppt näsa, näsblod; sömnproblem (sömnlöshet) eller muskelsmärta, ryggont. Detta är inte en fullständig lista över biverkningar och andra kan förekomma. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088. Se även: Sildenafil biverkningar (mer detaljerat) Vilka andra läkemedel kommer att påverka sildenafil? Ta inte sildenafil med liknande läkemedel som avanafil (Stendra), tadalafil (Cialis) eller vardenafil (Levitra). Berätta för din läkare om alla andra mediciner du använder för erektil dysfunktion. Ta inte sildenafil om du tar andra läkemedel för att behandla pulmonell arteriell högt blodtryck, såsom riociguat (Adempas). Ta inte sildenafil om du också använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärta eller hjärtproblem. Detta inkluderar nitroglycerin, isosorbiddinitrat och isosorbidmononitrat. Nitrater finns också i vissa fritidsdroger såsom amylnitrat eller nitrit ("poppers"). Om du tar sildenafil med ett nitratläkemedel kan det orsaka en plötslig och allvarlig blodtryckssänkning. Dessutom berätta för din läkare om alla andra läkemedel, särskilt: läkemedel för att behandla högt blodtryck eller en prostata störning; svampdödande medicin - ketokonazol eller itrakonazol; eller medicin för att behandla hiv / aids - ritonavir och andra. Listan är inte komplett. Andra läkemedel kan interagera med sildenafil, inklusive receptbelagda läkemedel, vitaminer och växtbaserade produkter. Inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner listas här. Se även: Sildenafil-läkemedelsinteraktioner (mer detaljerat)
asked in Plant Quarantine by (200 points)

Please log in or register to answer this question.

...