Welcome to Quarantine Q&A, where you can ask questions and receive answers from experts or moderator.
0 votes

Imipramine receptfritt

 

Köpa Tofranil (Imipramine) på nätet receptfritt - https://bit.ly/36BMifd

 

ta Tofranil

 


Imipramin är en kemisk förening som tillhör gruppen tricykliska antidepressiva, (TCA). Bortsett från så kallade MAO-hämmare var imipramin det första antidepressiva preparatet. Det lanserades av Ciba-Geigy 1957. Det var också den första medicinen i den grupp som kallas tricykliska antidepressiva, en grupp läkemedel som huvudsakligen används mot depression och dystymi. Imipramin är enligt FASS numera avregistrerat i Sverige.

 


Imipramin är en kemisk förening som tillhör gruppen tricykliska antidepressiva, (TCA). Bortsett från så kallade MAO-hämmare var imipramin det första antidepressiva preparatet. Det lanserades av Ciba-Geigy 1957. Det var också den första medicinen i den grupp som kallas tricykliska antidepressiva, en grupp läkemedel som huvudsakligen används mot depression och dystymi. Imipramin är enligt FASS numera avregistrerat i Sverige.

 

Tags: Imipramine recept, apotek Imipramine pris, Imipramine billigare, köpa Tofranil på nätet, Kvalitets Tofranil piller online, original Tofranil utan recept, Tofranil köp online, var man kan beställa Imipramine piller, Imipramine mastercard

Tofranil receptfritt


Beställ generisk Tofranil på apoteket i Ängelholm, Karlshamn, Mariestad, Nynäshamn, Nacka, Falkenberg, Solna, Varberg, Ljungby utan recept.
Imipramin, det prototypiska tricykliska antidepressiva medlet (TCA), är ett dibensazepinderivat TCA. TCA liknar strukturellt fenotiaziner. De innehåller ett tricykliskt ringsystem med en alkylamin-substituent på den centrala ringen. Hos icke-deprimerade individer påverkar inte imipramin humör eller upphetsning utan kan orsaka sedering. Hos deprimerade individer har imipramin en positiv effekt på humör. TCA är potenta hämmare av serotonin- och noradrenalinåterupptagning. Tertiära amin-TCA, såsom imipramin och amitriptylin, är mer potenta hämmare av serotoninåterupptag än sekundära amin-TCA, såsom nortriptylin och desipramin. TCA blockerar också histamin H1-receptorer, α1-adrenerga receptorer och muskarinreceptorer, vilket svarar för deras lugnande, hypotensiva och antikolinerga effekter (t.ex. dimsyn, muntorrhet, förstoppning, urinretention) 5. Imipramin har mindre lugnande och antikolinerga effekter än de tertiära amin-TCA: erna, amitriptylin och klomipramin. Imipramin kan användas för att behandla depression och nattlig enures hos barn. Omärkta indikationer inkluderar kronisk och neuropatisk smärta (inklusive diabetisk neuropati), panikstörning, uppmärksamhetsunderskott / hyperaktivitetsstörning (ADHD) och posttraumatisk stressstörning (PTSD) 12,11,1,13,14,15,2. Studier utförda av Mayo Clinic har visat att ett sängvätningslarmsystem är en mycket överlägsen sängvätningslösning till ett antidiuretikum eller än imipramin som gör att urinblåsan kan hålla mer vätska, och därmed ger barnet tid att vakna på morgonen innan urinera normalt. Imipramin är inte lika effektivt som Desmopressin som verkar på njurarna och övertalar dem att producera mindre urin. Dessa läkemedel kan mycket väl ordineras av läkare, men skulle du föredra att ditt barn får läkemedel som förändrar kroppens normala funktion, särskilt Imipramin som är mycket farligt för barn om det tas för mycket, eller ett enkelt sängvätningslarm som väcker dem när de börjar kissa och stoppar det innan sängen blir för våt. Efter en kort period blir de utbildade av vanan. Anledningarna till sängvätning är i allmänhet okända, även om vissa barn fuktar sängen när de är under stress eller är missnöjda med något. I de flesta fall finns det dock ingen uppenbar anledning, och det är mycket vanligt hos barn upp till sex år gamla. Orsaken är vanligtvis irrelevant för botemedlet, såvida det inte kan identifieras för en specifik händelse i barnets liv. Annars bör du prova ett sängvätningslarm innan du tittar på droger. Sängvätarlarm har en utmärkt rekord som sängvätningslösningar, och många läkare rekommenderar att de används före något annat. De involverar inte användning av droger, och barn tycker att de är mycket att föredra framför tabletter eller nässprayer. Ett larm väcker ditt barn så snart den första droppen vätska släpps ut. En surr eller ring föredras av de flesta barn, men en som vibrerar är också populär. Barnet vaknar och slutar omedelbart att urinera, men ännu viktigare, görs medveten om känslan av en "fullblåsan". Barnet tömmer sedan blåsan på toaletten som vanligt. Detta kan vara ett problem om barnet måste resa på toaletten i mörkret.
1. & Konditionering med urindetektor och larm Den högsta framgångsgraden har rapporterats med användning av enureslarm. Denna består av en urindetektor, som bärs som en dyna i underbyxan och utlöses av en förändring av motståndet mot en elektrisk ström när urinen kommer i kontakt med detektorn. Detta avbryter larmet i form av en klocka, en ljudsignal, en summer eller en vibrator. Föräldrarna måste hjälpa barnet att övervaka sina framsteg med ett stjärntabell. När han väl har varit torr i minst tre veckor är en användbar strategi att uppmuntra honom att dricka vatten före läggdags och om han kan förbli torr med denna utmaning finns det en högre sannolikhet för bot. Härdningsgraden med denna strategi är cirka 60-70%, med en återfall på 5-10%. 2. & Minska urinvolymen med Desmopressin Studie har visat att vissa sängvätande barn lider av en brist på ökning av antidiuretiskt hormon (ADH) på natten. ADH är viktigt för att öka urinkoncentrationen och därmed minska volymen. Bristen på ADH leder till en hög utspädd urinproduktion över natten som överstiger barnets urinblåsan. "Desmopressin" är användbart i detta sammanhang och kan ges som nässpray eller oralt innan barnet går till sängs. Försiktighetsåtgärder som föräldrar måste vidta när de använder denna läkemedelsbehandling är att minska vattenintaget före sänggåendet och efter administrering av läkemedlet för att undvika problem med vattenretention. De flesta biverkningar är mindre, såsom huvudvärk, aptitlöshet och magkramper. Sammantaget har dess användning vid behandling av ihållande sängvätning hos barn varit säker. Standardbehandlingsperioden är 3 månader. Framgångsgraden är cirka 70% men efter avbrytande kan en återfall förekomma hos cirka 50-70% av de behandlade barnen. En andra kurs av Desmopre

asked in Plant Quarantine by (220 points)

Please log in or register to answer this question.

...